Aanbod

Traditionele astrologie

Ook wel klassieke astrologie. Deze vorm van astrologie vormt de basis van de westerse astrologie en richt zich met name op het doen van voorspellingen. Zo kan een zogeheten uurhoek worden gemaakt van een bepaald moment, een belangrijke toekomstige gebeurtenis of de start van iets nieuws. Een solaarhoroscoop of jaarhoroscoop wordt opgesteld om voorspellingen te kunnen doen voor het komende jaar en wordt berekend aan de hand van de laatste verjaardag. De traditionele astrologie gaat niet uit van de ‘vrije wil’ van een persoon.

Psychologische astrologie

De psychologische astrologie is gebaseerd op de inzichten van de beroemde psycholoog Carl Gustav Jung en is ontstaan in de 20ᵉ eeuw. Deze vorm van astrologie richt zich op de beschrijving van de individuele persoonlijkheid. Een psychologische horoscoopduiding maakt helder waar je talenten, kwaliteiten en ‘blinde vlekken’ liggen. Je krijgt meer zicht op jezelf, je toekomstmogelijkheden en relatievraagstukken. De nadruk wordt hier gelegd op het psychologisch functioneren. Psychologische astrologie gaat uit van een vrije wil en de mogelijkheid je leven te beïnvloeden, met name door bewustwording van jezelf en je eigen handelen.

Evolutionaire astrologie

Ook wel spirituele astrologie. Deze vorm van astrologie zal niet iedereen aanspreken. Evolutionaire astrologie gaat namelijk uit van reïncarnatie en beschrijft de werking en de reis van de ziel. De wijsheid van de ziel spreekt een eigen taal en niet ieder mens staat in nauw contact met de roep van zijn of haar innerlijke stem. Mens en dier, alles op aarde en in de kosmos, zijn voortdurend in beweging. De ziel evolueert op een ander niveau in dit leven, afhankelijk van de groei in een vorig leven. Bewustwording van ‘je karma’ helpt je om verder te komen in dit leven en pijn en verwondingen uit vorige levens te helen dan wel los te laten. Je krijgt meer zicht op ‘daar waar je vandaan komt’ en datgene wat je misschien altijd al intuïtief voelde, maar niet kon verklaren. In de spirituele astrologie staat het contact van de mens met zijn eigen essentie, zijn ziel, centraal. Mensen die zich bewust zijn van hun ziel, zullen dit laten blijken in hun levens- en handelswijze en een zekere puurheid nastreven.