Taiji Dao

Wat is Taiji Dao?

Taiji Dao is een bewegingsvorm die door iedereen kan worden beoefend en er zijn of haar voordeel mee doen, ongeacht leeftijd of lichamelijke conditie. De oefeningen vormen geen zware belasting voor je lichaam, maar het functioneren van hart, longen en de spijsvertering verbeterd er wel door. Het lichaam wordt er ook leniger en soepeler door. Klachten van artrose en fybromyalgie en dergelijke kunnen verminderen door het beoefenen van Taiji Dao. Dit komt doordat je wel beweegt maar niet belast.

Jan Kraak uit Hardenberg bedacht dat je het zelfverdedigingsaspect los kon laten. En met andere bewegingsvormen die minder lang en ingewikkeld zijn hetzelfde kon bereiken. Belangrijk in zijn filosofie is dat je daarin je eigen weg, je eigen Dao volgt. Dao heeft meerdere betekenissen,

  • ‘de open weg’,
  • ‘de weg van de natuur,
  • ‘de weg van je eigen natuur’.

Binnen de Taiji Quan stijlen houdt men vaak vast aan één bepaalde stijl of vorm. Taiji Dao houdt in dat je flexibel bent, je niet beperkt tot één bepaalde stijl maar veelzijdig en creatief bent.

Taiji Quan

Tajij Dao | Chinese krijgskunsten | Taiji Quan | Wu Shu | krijgskunsten | Qi levensenergie| Oldenzaal | Paul Grefte | San Qi DaoJe hebt vast wel eens beelden uit China gezien van mensen die op de vroege ochtend langzame bewegingen maken: Taiji Quan.
Dit is een bewegingsleer die gebaseerd is op de Wu Shu (de krijgskunsten) en waarbij je elke beweging als een zelfverdediging uit kunt voeren. Door dat heel langzaam te doen wordt het een meditatie in beweging waardoor de Qi (levensenergie) in je lichaam gaat stromen.

Langzaam met aandacht bewegen geeft een andere dimensie aan bewegen. Het wordt meditatief bewegen. Het maakt je bewust van je lichaam en de manier waarop je lichaam beweegt. Het brengt rust in je denken, vergroot je balans en verbetert je coördinatie.

In de mountainbikesport, die ik ook beoefen, merk dat mijn coördinatie, reactievermogen en balans erg sterk zijn, dit komt met name door de Taiji.

De vijf fasen

Taiji Dao werkt onder andere met de vijf-fasen-bewegingsvormen zoals ‘de vijf wielen’. Het uitvoeren van deze vijf-fasen bewegingsvormen geeft hetzelfde effect als het uitvoeren van een Taiji Quan vorm. Ze zijn echter gemakkelijker uit te voeren omdat het maar vijf verschillende bewegingen zijn. Daardoor zijn de effecten sneller bij jezelf waar te nemen. Taiji Dao is een manier van bewegen is waarbij er geen sprake is van een vaste stijl of vorm. Er wordt met veel verschillende bewegingsvormen en Qigong gewerkt. Het is allemaal aanpassen aan jouw eigen mogelijkheden. Dat is de ‘open weg’, niet vast zitten aan bepaalde bewegingen, maar waar nodig de bewegingen aanpassen aan jouw mogelijkheden. Hierdoor is Taiji Dao voor veel mensen toegankelijker dan Taiji Quan.

Taiji Quan werkt met langere bewegingsvormen en dit is prachtig om te doen. Hierbij kunt je daar prima ontspannen en jouw (energetische) balans vinden.
Zelf beoefen ik de hand- en de zwaardvorm van Grandmaster WCC Chen en een Shaolin stok-vorm.

Wat betekent Taiji Dao voor mij?

Taiji Dao betekent voor mij op een losse manier omgaan met de les stof. Een les kan er elke keer weer anders uit zien, door een vraag van een deelnemer kan de inhoud van mijn les veranderen. Mijn lesmateriaal komt uit verschillende bronnen: lessen en opleidingen van Martin, Jan, de lessen van Veronique Rillmann en van alle andere docenten van wie ik les heb gehad.
Daarnaast uit de literatuur die ik bestudeerd heb en uit mijn eigen ervaring en creativiteit. De bewegingsprincipes van de Yangstijl Taiji Quan gebruik ik ook veel in mijn lessen. Hierbij beweeg je over het algemeen vloeiend en langzaam met lichtgebogen gewrichten. De bewegingen worden gestuurd vanuit het bekken, daar zit de basis van je bewegingen. De verschillende bewegingsvormen komen regelmatig terug zodat je ze goed kunt leren zodat je ze ook thuis alleen uit kunt voeren.

Zie hier informatie over Qigong

Als je meer wilt weten neem dan contact met mij op via het contactformulier.